Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné podmienky sa týkajú všetkých našich služieb, ktoré sú priamo alebo nepriamo (prostredníctvom našich distribučných partnerov) poskytované on-line, e-mailom alebo telefónom.

Navštívením, prezeraním alebo vykonaním rezervácie priznávate a súhlasíte s tým, že ste prečítali, pochopili a súhlasili so všeobecnými podmienkami ako i s vyhlásením o ochrane súkromných údajov .

1. Cieľ našich služieb

Prostredníctvom tejto webovej stránky poskytuje spoločnosť Relax Tour.sk, s.r.o.  na jej web stránke www.relaxacne-pobyty.sk on-line základňu, prostredníctvom ktorej propaguje hotely a iné ubytovacie zariadenia.  Prostredníctvom tejto webovej stránky môžu návštevníci vykonávať rezervácie. Tým, že urobíte rezerváciu prostredníctvom www.relaxacne-pobyty.sk, vstupujete do priameho (právne záväzného) zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou. Od okamihu, keď vykonáte svoju rezerváciu, spoločnosť funguje výlučne ako sprostredkovateľ medzi Vami a ubytovateľom tak, že postúpi informácie o Vašej rezervácii dotknutému hotelu a Vám pošle e-mailom potvrdenie za hotel o obdržaní Vašej rezervácie.

Pri poskytovaní našich služieb sú informácie, ktoré zverejňujeme, založené na informáciách, ktorú nám poskytli hotely a ubytovacie zariadenia.

I keď naše služby poskytujeme s využitím značných možností a starostlivosti, neoverujeme a nemôžeme zaručiť, že sú všetky informácie presné, kompletné alebo správne a nemôžeme byť teda ani považovaní za zodpovedných za žiadne chyby (vrátane chýb evidentných a preklepov), za technické prerušenia, za nepresné, nepravdivé a zavádzajúce informácie, ktoré nám boli poskytnuté.

Naše služby sú dostupné len pre osobnú a nekomerčnú potrebu. Preto nie ste oprávnený ďalej predávať, prelinkovávať, používať, kopírovať, monitorovať (napr. spider, scrape), zobrazovať, sťahovať alebo reprodukovať žiadny obsah alebo informácie dostupné na stránkach www.relaxacne-pobyty.sk pre žiadnu obchodnú alebo konkurenčnú činnosť alebo účel.

2. Záruka najlepšie ceny

Ceny na našej webovej stránke sú rovnaké ako poskytujú ubytovacie zariadenia na jeho webových stránkach. Všetky ceny sú zobrazované vrátane DPH.

Chceme, aby ste za svoj pobyt vo Vami zvolenom hoteli zaplatili najnižšiu možnú cenu. Ak by ste našli na internete rovnakú ponuku za nižšiu cenu, vyrovnáme rozdiel medzi našou cenou a nižšou cenou podľa všeobecných podmienok.

3. Ochrana súkromia

Spoločnosť Relax Tour.sk, s.r.o. plne rešpektuje Vaše súkromie podľa platného zákona. Preto môžu mať niektoré údaje povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

Vaše osobné údaje budú použité pri:

 • rezervácii pobytu a s tým spojenou administratívou,
 • zabezpečení pobytu s našimi zmluvnými partnermi,
 • organizovaní súťaží a ankiet

4. Bezplatné služby pre Vás

Naša služba za sprostredkovanie pobytu je bezplatná. Platíte iba cenu za pobyt v hoteli či ubytovacom zariadení.

5. Storno podmienky rezervácie

Vykonaním rezervácie, jej potvrdením hotelom a následne Vašim schválením pri ubytovacom zariadení akceptujete a súhlasíte s príslušnými podmienkami v prípade storna. Storno podmienky oznamuje hotel zároveň s potvrdením rezervácie. V prípade storna oznamujete túto skutočnosť výhradne ubytovaciemu zariadeniu.

6. Ďalšia korešpondencia

Vykonaním rezervácie súhlasíte s doručením e-mailu s výzvou, aby ste vyplnili náš formulár hodnotení hostí, ktorý vám pošleme bezprostredne po Vašom pobyte v hoteli. Vyplnené hodnotenie môže byť uverejnené na príslušnú informačnú stránku hotela na našej webovej stránke s cieľom informovať zákazníkov o Vašom názore na úroveň služieb a kvality hotela.

Vyhradzujeme si právo upraviť, zamietnuť a odstrániť hodnotenia výlučne podľa nášho uváženia. Vulgárne príspevky budú ihneď zamietnuté. Na proces recenzií hostí sa treba pozerať ako na nezáväzný prieskum. Okrem tohto e-mailu Vám nebudeme zasielať žiadne iné e-maily, pokiaľ si vyslovene nebudete želať opak.

7. Výhrada a reklamácie

V súlade s obmedzeniami ustanovenými v týchto všeobecných podmienkach nie sme zodpovední za

 • trestné, mimoriadnu, nepriamu alebo následnú stratu,
 • škodu, za akúkoľvek stratu výroby, stratu zisku, stratu príjmu,
 • stratu zmluvy, stratu alebo poškodenie dobrej povesti alebo reputácie,
 • stratu nároku, akúkoľvek nepresnosť týkajúcu sa (popisných) informácií (vrátane cien, dostupnosti a ratingov) hotela dostupných na našej webovej stránke,
 • poskytnuté služby alebo produkty ponúkané hotelom,
 • žiadne (priame, nepriame, následné alebo trestné) škody, straty alebo náklady, ktoré ste utrpeli, ktoré vám vznikli alebo ktoré ste zaplatili na základe, ako dôsledok alebo v súvislosti s užívaním, neschopnosťou užívať alebo omeškaním našej webovej stránky,
 • akékoľvek (osobné) zranenie, smrť, poškodenie majetku alebo ďalšie (priame, nepriame, mimoriadne, následné alebo trestné) škody, straty alebo náklady, ktoré ste utrpeli, ktoré vám vznikli alebo ktoré ste zaplatili z dôvodu (právnych) úkonov, chýb, nedodržania, nedbanlivosti, úmyselného nesprávneho správania, opomenutia, nevykonania, zlej interpretácie, prečinu alebo plnej zodpovednosti, ktoré možno (úplne alebo čiastočne) pripísať hotelu (jeho zamestnancom, riaditeľom, úradníkom, agentom, zástupcom alebo pridruženým spoločnostiam), a to vrátane akéhokoľvek (čiastkového) storna, rezervácie obsadených izieb, štrajkov, vyššej sily alebo akejkoľvek inej udalosti, ktoré sa vymykajú našej kontrole.
 • reklamácie týkajúce sa Vášho pobytu v ubytovacom zariadení. Reklamácie pobytu si zákazník rieši priamo v ubytovacom zariadeni
Top